Inför besöket

Inför ditt läkarbesök, vänligen ta med:
1. Giltig ID-handling
2. Eventuell medicinlista
3. Vid behov av tolk ber vi dig kontakta oss i tid

E-frikort
I Stockholms län registreras dina patientavgifter elektroniskt.
Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län här.

Priser :

Patientavgifter för 2021 enligt beslut av Region Stockholm :

Frikort gäller.

– Läkarbesök 400 kr (01-01-2021)
– Första läkarbesök med remiss från husläkare/allmänläkare : 200 kr (01-01-2021)
– Patienter över 85 år är avgiftsbefriade